Why Junior Eurovision 2016 is the Talent Show to Watch

1518
junior eurovision eire 2016

Junior Eurovision 2016 on TG4, Sundays at 8pm from October 9th, is giving the top young singers in Ireland the chance to write their own Irish language songs and showcase them to the nation. And one of them will be representing Ireland at the Junior Eurovision Song Contest in Malta on 20th November!

Tá deis á tabhairt ag Junior Eurovision 2016, ar TG4, d’amhránaithe óga na hÉireann a gcuid amhrán féin a chumadh agus iad a rá os comhair mhuintir na tíre. Seasfaidh duine acu sin thar ceann na hÉireann i gComórtas Amhránaíochta an Junior Eurovision i Málta ar an 20 Samhain!

Presented by Eoghan McDermott, singers will first have to impress the judges Fiachna O Braonain and Pauline Scanlon, who will be joined by guest judges Jedward, Dustin, Linda Martin, Niamh Kavanagh and Sandie Jones.

Is é Eoghan McDermott a chuirfidh an clár i láthair, na amhránaí, ar dtús, caithfidh siad dul i bhfeidhm ar na moltóirí Fiachna Ó Braonáin and Pauline Scanlon, mar aon leis na haíonna Jedward, Dustin, Linda Martin, Niamh Kavanagh agus Sandie Jones.

What is it? / Cad é féin?

Junior Eurovision Eire 2016

After months of nationwide auditions, the Top 32 young singers (aged 9-14) will be taking to the stage to sing their own original Irish language song for the judges. Each will be hoping that their voice and song will be picked to represent the nation in Malta in November. But who will handle the pressure and occasion in front of Eurovision royalty and a live studio audience?

Tar éis trialacha éisteachta a bheith ar siúl ar feadh cúpla mí, déarfaidh an dá amhránaí is tríocha is fearr sa tír (idir 9 mbliana agus 14 bliana d’aois) a gcuid amhrán féin ar stáitse os comhair na moltóirí.  Beidh an uile dhuine acu ag súil go roghnófar iadsan le seasamh thar ceann na hÉireann i Málta i mí na Samhna. Ach cé a bheidh in ann ag an mbrú os comhair uaisle an Eurovision agus lucht éisteachta beo sa stiúideo?

Who is it for? / Cé ar a bhfuil an seó dírithe?

Junior Eurovision 2016 Guest Judge

This show is for every child in Ireland who has ever wanted to represent their country. It’s for people who want to see young song writers given the chance to take to the stage. It’s for the whole family to enjoy together on a Sunday evening as they wait to see if their favourite on the night is the same as the judges’ choice.

Is le haghaidh aon pháiste in Éirinn arbh é mian a chroí seasamh thar ceann na tíre an seó seo. Is le haghaidh cumadóirí óga atá ag iarraidh seans a fháil a bheith ar stáitse é. Is le haghaidh an teaghlaigh ar fad é agus iad ag iarraidh a fháil amach an mar a chéile an t-amhrán a roghnaigh siadsan agus an ceann a roghnaigh na moltóirí tráthnóna Domhnaigh.

Why is it different? / Seó thar Sheónna

junior eurovision 2016

Unlike so many talent shows, this competition is not just about finding the voice. It’s about letting the contestants sing their own original songs. And it’s about bringing the Irish language to Europe. The winning song will be performed in Malta and will be watched live in 17 different countries across Europe.

Murab ionann agus go leor seónna tallainne, ní díreach le teacht ar ghlór breá atá an comórtas seo ann; is amhlaidh a thugann sé deis d’iomaitheoirí amhráin a chum siad iad féin a rá. Agus tugann sé an Ghaeilge i lár an aonaigh san Eoraip. Déarfar an t-amhrán buacach i Málta agus breathnófar beo air i seacht gcinn déag de thíortha difriúla ar fud na hEorpa.

Tell us in 5 words Why Watch Junior Eurovision 2016 / I gcúig fhocal, cén fáth ar ar chóir breathnú ar Junior Eurovision 2016

junior eurovision eire 2016

High stakes, talent, family viewing!

Tá cuid mhór i ngeall leis, tá tallann iontach ann, clár don teaghlach ar fad é!

Watch Junior Eurovision 2016 on TG4 on Sundays at 8pm.

Féach Junior Eurovision 2016 ar TG4 De Domhnaigh 8pm.Leave a Reply