Cúla4 App Helps Kids Learn Irish / Aip Cúla4 ag cuidiú le leanaí Gaeilge a fhoghlaim

Caroline Kelly

April 3, 2017

Like this? Share it with your network!

Like this? Share it with your network!

Cúla4 recently launched a free IOS player App, offering a wide range of Irish language content for young people in the pre-school and primary school age groups, ideal for helping kids learn Irish. We caught up with them to find out what the app is all about!

What is it?

The Cúla4 App is available on iOS from the App Store (search for cula4) and is compatible with iPhone, iPad and IPod. It enables younger viewers to access Cúla4 at any time of the day that suits them (or their parents). Up to 200 hours of top-quality Irish language content can be viewed, featuring series such as Dennis & Gnasher, Peg & Cat, and Masha agus an Béar. 

In addition to these versioned series, the new App also offers original Irish language content including science and nature programmes like Is Eolaí Mé and Na Dúlradóirí. Additional shorter weekly segments can also be found under other headings for games (Minecraft in Irish), GAA sport skills and DIY crafts.

Céard é féin?

Tá AIP nua seolta le déanaí ag Cúla4 – AIP Seinnteoir Cúla4. Tá sé in oiriúint do ghairis iOS (iPhone, iPad agus iPod) agus deis don lucht féachana breathnú ar chláir Cúla4 aon uair den lá no den oíche, de réir mar a oireann dóibh (agus dá dtuismitheoirí).

Tá suas le 200 clár ar fáil ar an Aip, ina measc, cartúin mar Dennis & Gnasher, Peg & Cat, agus Masha agus an Béar mar aon le hábhar nua choimisiúnaithe bunaidh Gaeilge mar Is Eolaí Mé agus Na Dúlradóirí agus míreanna nua-chruthaithe eile faoi na teidil Cluichí, Spórt agus Ceardaíocht.

Who is it for?

The App offers two zones, one for children aged under 6 and the other for those above that age. It is available worldwide. Users in Ireland have access to the full range of content. Overseas users will have some content restrictions when global content rights have not been made available to TG4. Users with Android devices can access the same content on Cúla4’s Website.

Cé dhó é?

Tá dhá rannóg ar an AIP, ceann amháin ina bhfuil ábhar don lucht féachana faoi bhun 6 bliana d’aois agus an rannóg eile don lucht féachana atá níos sine na sin.

Faoi mar is gnách le hábhar teilifíse, de réir na socraithe maidir le cearta, bíonn iomlán an ábhair ar fáil don lucht féachana in Éirinn. Ach ainneoin roinnt srianta orthu, tá raon leathan den ábhar ar an AIP seo ar fáil chomh maith don lucht féachana ar fud na cruinne. Tá an AIP nua seo ar fáil le íoslódáil saor in aisce ón App store. (cuardaigh “Cula4”. Dóibh siúd a bhaineann leas as gairis Android, is féidir theacht ar ábhar seo ar fad ar Shuíomh GréasáinCúla4)

Why is it different?

Lís Ní Dhálaigh, Output Director at TG4, says the new app is a significant development for the service because it extends access of the Irish language content for young audiences both in Ireland worldwide. It’s also meeting the viewing preferences of some younger audience members, who are used to apps and technology to watch TV now.

Cén fáth a bhfuil sé éagsúil?

Deir Stiúrthóir Aschuir TG4, Lís Ní Dhálaigh go bhfuil tábhacht ar leith leis an bhforbairt seo mar go gcinntíonn an aip go bhfuil TG4 ag cur leis an tseirbhís atá á soláthar ag TG4 don óige ar fud na tíre agus an domhain. Déanann an aip freastal ar na nósanna féachana ilárdán atá ag an lucht anois ag an dream óg agus deimhníonn sé go bhfuil ábhar Gaeilge ar fáil agus lárnach ar gach ardán.

Tell us in 5 words why download

  1. Fun
  2. Engaging
  3. Educational
  4. Secure
  5. Advantageous

Inis dúinn cén fáth gur cheart an AIP a íoslódáil 5 fhocal

  1. Spraíúil
  2. Tarraingteach
  3. Oideachasúil
  4. Sábháilte
  5. Buntáisteach

Visit www.cula4.com for more information on the app and to download it for free now.

Over to you! Have you downloaded the Cúla4 app for your child? Tell us your thoughts in the comments below. 

Like this? Share it with your network!

Like this? Share it with your network!

You’ve Got Mail!

Get our best content direct to your inbox! You’ll receive quick and easy recipes, fun ideas to entertain the kids, parenting tips, competitions, as well as offers from brands we trust.